IN-ROW CULTIVATORS

SPEDO redni kultivatori su specijalno dizajnirani za obradu tla i kontrolu vinograda. Pored vinograda, SPEDO kultivatori se mogu koristiti iu voćnjacima ili maslinicima i, generalno, sa svim usevima koji su obučeni sistemom reda.

Ovaj mehanički sistem za suzbijanje korova je apsolutno organski i izbegava upotrebu hemikalija. SPEDO redni kultivatori mogu automatski da menjaju svoj položaj kada dodiruju drvo, zahvaljujući hidrauličkom uređaju sa promenljivom osetljivošću. Na taj način se može raditi i sa veoma mladim stablima bez nanošenja štete.